1. ภูสวรรค์รีสอร์ท  081-9525939,093-1688589

2. ภูฟ้าสวรรค์รีสอร์ท  089-8953094

3. ไร่ร่มโพธิ์ทองรีสอร์ท  087-1891099

4. อุกฤษฟาร์มฮิลล์  081-9928384

5. ภูหมอกแค้มป์  053-918242

6. บ้านพักร่มโพธิ์ทอง  087-1913582