บ้านชาเล่ แบบ 2 ท่าน ไม่รวมอาหาร       ราคา 900 บาท

                                  รวมอาหารเช้า     ราคา 1,000 บาท

                                  รวมอาหารเช้าเย็น ราคา 1,200 บาท

                  แบบ 4 ท่าน ไม่รวมอาหาร       ราคา 1,400 บาท

                                  รวมอาหารเช้า     ราคา 1,800 บาท

                                  รวมอาหารเช้าเย็น ราคา 2,000 บาท

      บ้านดิน  ไม่รวมอาหาร      ราคา 700 บาท

                รวมอาหารเช้า     ราคา 800 บาท

                รวมอาหารเช้าเย็น ราคา 1,000 บาท

      บ้านเล็ก ไม่รวมอาหาร      ราคา 700 บาท

                รวมอาหารเช้า     ราคา 800 บาท

                รวมอาหารเช้าเย็น ราคา 1,000 บาท

      บ้านบล็อกประสาน    ไม่รวมอาหาร      ราคา 1,200 บาท

                               รวมอาหารเช้า     ราคา 1,600 บาท   

                               รวมอาหารเย็น     ราคา 1,800 บาท

 

                               รวมอาหารเช้าเย็น ราคา 1,800 บาท