บ้านชาเล่

                                          บ้านชาเล่แบบ 2 ท่าน กับ 4 ท่าน

แบบ 2 ท่าน เริ่มที่ 900 ไม่รวมอาหาร , 1000 รวมเช้า , 1200 รวมเย็น-เช้า

แบบ 4 ท่าน เริ่มที่ 1400 ไม่รวมอาหาร , 1800 รวมเช้า , 2000 รวมเย็น-เช้า