บ้านบล็อกประสาน

                                         บ้านบล็อกประสานแบบ 4 ท่าน มี 2 หลัง

 ราคาเิ่มที่ 1200 ไม่รวมอาหาร , 1600 รวมเช้า , 1800 รวมเย็น-เช้า