บ้านเล็ก

                                            บ้านเล็ก แบบ 2 ท่าน มีหลังเดียว

 ราคาเริ่มที่ 700 ไม่รวมอาหาร , 800 รวมเช้า , 1000 รวมเย็น-เช้า