1. ภูผาสวรรค์  ห่างไป 1 กม.

  

                                            

 ภูผาสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 19 ตำบลตับเต่า อยู่ห่างจากวนอุทยานภูชี้ฟ้า ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่มีหน้าผาสูงยื่นออกไปตามแนวชายแดนไทย-ลาว สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถกางเต้นท์ ชมทะเลหมอกได้อย่างใกล้ชิด

 

2. ภูชี้ฟ้า  ห่างไป 8 กม.

  

  

วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยาน พื้นที่วนอุทยานเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสามารถไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นรวมถึงบรรยากาศหนาวๆ ภูชี้ฟ้าตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงทางตะวันออกของจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างรอยตะเข็บชายแดนไทย-ลาว ลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวไปตามแนวชายแดน บริเวณปลายสุดของหน้าผามีลักษณะแหลมคล้ายกับนิ้วมือยื่นออกไปในอากาศ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูชี้ฟ้า" จุดที่สูงสุดของภูชี้ฟ้าซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,200 ถึง 1,628 เมตร เบื้องล่างของหน้าผาเป็นแอ่งหุบเขา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเชียงตอง แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

3. ภูชี้ดาว  ห่างไป 15 กม.

  

 ภูชี้ดาว คือจุดชมวิวและที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย และด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ จึงทำให้ที่นั่นยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติป่าเขาและต้นไม้ ภูชี้ดาวตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วน ทั้งป่าเขา ต้นไม้และทะเลหมอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชาวม้งเรียกว่าต้นไม้พันปี และมีนกนานาชนิดที่มีสีสันสวยงามมาก 

4. ผาตั้ง ห่างไป 30 กม.

  

  

ดอยผาตั้ง เป็นยอดดอยเขาอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง สันปันน้ำเป็นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทย-ลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในตอนเช้า รวมไปถึงชมพระอาทิตย์ตกในเวลาเย็น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร เส้นทางเดินขึ้นยอดดอยอยู่ติดกับสถานที่จอดรถและร้านค้าบริการความยาวประมาณ 700 เมตร จากยอดดอยสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงฝั่งลาวและสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่อยู่ห่างออกไปกว่า 25 กิโลเมตร ได้ชัดเจน

5. น้ำตกภูซาง ห่างไป 30 กม.

  

  

 น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี สูงประมาณ 25 เมตร จุดเด่นของน้ำตกภูซางอยู่ตรงที่เป็นกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใส ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน สามารถอาบน้ำเล่นน้ำอย่างสบายในช่วงฤดูหนาว น้ำตกภูซางตั้งอยู่ที่ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูซาง ประมาณ 200 เมตร ในสมัยอดีตกาลไม่ปรกกฏหลักฐาน มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีปู่กับย่าเป็นนักแสวงบุญได้มาปฏิบัติธรรมอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งและได้ก่อสร้างพระธาตุขึ้น ก่อนตายชาวบ้านละแวกนั้นเรียกว่า พระธาตุปู่สร้าง และเพี้ยนมาเป็นภูซาง