ที่ตั้งภูชี้ฟ้าล็อจ

      พิกัด(19.797868,100.436123) (ถนนเส้น 1093 กม.ที่ 56 ) บ้านเลขที่ 3 หมู่ 19 บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลตับเต่า

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 โทร 084-943-1960

การเดินทาง

       1. จากเชียงรายวิ่งเส้น 1020 เข้า อ.เทิง ระยะทางประมาณ 65 กม. จากอำเภอเทิงวิ่งเส้น 1021  กม.ที่94-95 จะเจอ

แยกบ้านปี้(แยกที่1) (จะมีแผนที่บอกทางก่อนถึงแยกประมาณ 100 ม.) เลี้ยวซ้าย เข้าเส้น 1155  กม.ที่16 จะเจอ หมู่บ้านปางค่า  

เมื่อเข้าสู่หมู่บ้านปางค่า ให้สังเกตสถานีอนามัย บ้านปางค่า จะอยู่ทางขวามือก่อนถึงแยกประมาณ 100 ม. เมื่อ

เจอแยก(แยกที่2)ให้เลี้ยวขวาขึ้นดอยอีก 6 กม. จะเจอสามแยก(แยกที่6) เส้น 1093 หมู่บ้านร่มโพธิ์ไทย(เลาอู) ให้เลี้ยวซ้าย

อีก 4 กม. ก็จะถึงภูชี้ฟ้าล็อจ(เส้น 1093  กม.ที่ 56)

       2. จากเส้นทางที่ 1 ให้ขับผ่านบ้านปางค่าตามเส้น 1155 กม.ที่27 จะเจอแยกตัว Y (แยกที่3)จะมีจุดตรวจตรงสามแยก

ให้เลี้ยวขวาประมาณ 10 กม.ขึ้นภูชี้ฟ้า ผ่านหมู่บ้านราษฏร์ภักดี จะเจอเส้น 1093 สามแยกตัว Y (แยกที่5)(สามแยกซ้ายภูชี้ฟ้าผาตั้ง

ขวาภูชี้ฟ้าบ้านฮวก) ให้เลี้ยวขวา เข้าเส้น 1093 ตรงไปประมาณ 10 กม. กม.ที่ 56 จะถึงภูชี้ฟ้าล็อจ (จากสามแยกเมื่อวิ่งเข้าเส้น

1093 ขับไป 3 กม.จะเจอทางขึ้นจุดชมวิวภูชี้ฟ้าจะอยู่ด้านซ้ายมือ หมู่บ้านร่มฟ้าไทย และตลาดขายของที่ระลึก,เสื้อผ้า ให้ขับตรงไป

อีกประมาณ 7 กม.จะถึงภูชี้ฟ้าล็อจ ตั้งอยู่ทางขวามือ)

       3.  จาก อ.เทิง วิ่งเส้น 1021 อีก 27 กม. จะเจอแยกบ้านสบบง(แยกที่ 8)(จะมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมและด่านตรวจอยู่ซ้ายมือ)

ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 4010 วิ่งไปให้สุดสายจะไปเจอเส้น 1093 ให้เลี้ยวซ้าย(แยกที่ 7) เข้าเส้น 1093 ผ่านน้ำตกภูซาง,บ้านฮวก

ภูชี้ฟ้าล็อจจะอยู่ กม.ที่ 56

       4. จาก อ.เชียงของวิ่งตามเส้น 1020 แล้วมาแยกซ้ายเข้าเส้น 1155 มาเลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 4029 (แยกที่4) บ้านปางหัด วิ่งไป

ให้สุดสายจะไปออกเส้น 1093 ที่บ้านผาตั้ง จากบ้านผาตั้งวิ่งตามเส้น 1093 มายังภูชี้ฟ้าแล้วมาที่ภูชี้ฟ้าล็อจที่ กม.56

 

 

 แยกที่1

 

แยกที่2 

 

แยกที่3

 

แยกที่4

 

แยกที่5

 

แยกที่6

 

แยกที่7

 

แยกที่8