บริการ

1. เครื่องดื่ม,กาแฟ,โอวัลติล,ชา ฟรี

2. wifi ฟรี ทุกหลัง

3. รถรับ-ส่งขึ้นภูชี้ฟ้า ไป-กลับท่านละ 80 บาท