ภูชี้ฟ้าล็อจ รีสอร์ท

3 หมู่ 19 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

โทร 081-0230796

ไลน์ ID 0810230796

เฟสบุ๊ค ภูชี้ฟ้า ล็อจ