บ้านดิน

                                             บ้านดินแบบ 2 ท่าน มีหลังเดียว

 ราคาเริ่มที่ 700 ไม่รวมอาหาร , 800 รวมเช้า , 1000 รวมเย็น-เช้า